VAD GÖR VI

Vi kan bl.a. erbjuda:
Renovering
Ombyggnad
Tillbyggnad
Altan
Badrum
Butiksinredning
Båtinredning
Tillverkning och renovering av möbler
Takarbeten
Köksinredning
Fasad.

 

Företaget har behörighetsbevis för våtrumsskydd enligt Pers branschregler.

 

Vi utför egenkontroller och  innehar  ansvarsförsäkring.

 

Jigemark & Bygg AB är medlem i Stockholms Byggmästareförening, Sveriges Byggindustrier, Byggkeramikrådet och Företagarnas Riksorganisation